همراهان گرامی ، ذکر چند نکته ضروری جهت بهره مندی از خدمات تخفیف کارت مهرگستر را وظیفه خود میدانیم تا با بهره گیری از آن بتوانید هزینه های خود را بهتر مدیریت نمائید